Friday, July 16, 2010

ini adalah charcoal drawing yang terkini,ku beri tajuk EKSPRESI